Category Archives: Taxi Service

Transfer from Split to Montenegro Long-distance Taxi

RomanceЛюбовь Romansa Kotor Kotor Montenegro Ova usluga dostupna je na svim lokacijama TENFORE zastupnika na kojima se pruža Western Union usluga, izuzev na lokacijama JP Pošta Srbije. Novac se šalje isključivo u dinarima, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u zemlji prijema. Nakon izvršenog slanja, šalterski radnik će Vam uručiti overen primerak obrasca sa […]